Velkommen

Velkommen!

Velkommen til denne nettsiden.

JULEBORD PÅ KANTINEN PÅ STOREHOLMEN, ØYSTESE TIRSDAG 11.DESEMBER KL.19.00 19.00-22.00 11. desember 2012

la oss starte. Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i si sak 6/15 i møte 16.2.15: 1. Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune seier ja til å gjennomføre selskapskontroll av Storeholmen VTA AS når det gjeld delen om eigarskapskontroll. 2. Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune seier ja til å delta i felles regional selskapskontroll av Storeholmen VTA AS når det gjeld den delen som omfattar forvaltningsrevisjon. 3. Selskapskontrollen skal utførast av Deloitte i tråd med prosjektplan som ligg føre. 4. Kontrollutvalet ber om at Deloitte presenterer resultatet av selskapskontrollen for kontrollutvalet når den er ferdig. 5. Kostnadene til deltaking i prosjektet vert godkjent i tråd med utrekningsmodellen i invitasjon dagsett 23.01.2015. I tillegg kjem kostnader til koordinering, tilpassing av rapport og presentasjon av rapport for kontrollutvalet samt opsjon på eventuell presentasjon i fylkestinget. 6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av mai 2015 ferdig verifisert og med fylkesrådmannen og selskapet sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Om oss

Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her

ss.

aa.

aa.

More Info.